управление на магазини и вериги магазини
Inventory е програмен продукт, специализиран за магазини и вериги магазини за GSM-апарати и аксесоари и за аудио-визуални магазини.
Поддържа търговия на дребно и едро, следи движението на стоки, задълженията към доставчици и на клиенти, продажби през картови и лизингово компании, пълна поддръжка на баркод-четец и генериране на собствени баркодове, и още много други възможности
Предлага се също и в олекотен вариант Inventort Light зa единични магазини, като включва и функциите на модул Втора употреба.

Модули на Inventory
Отдалечен магазин - програма, която се инсталира в магазините, няма възможност да се зарежда със стоки самостоятелно, а единствено с файлове, генерирани от Inventory. Също така генерира файлове с отчети за продажбите към Inventory и данните се импортират от файл - дискета или през Интернет. Продажби на апарати втора употреба + печат на необходимите документи за изкупуване и продажба. Може да се издават фактури, сервизни поръчки и гаранционни карти на продадените уреди.
Втора употреба - С този модул можете да приемате и продавате апарати втора употреба, като издавате всички необходими за тази дейност документи - приемателен протокол, документ за продажба - с тези документи си гарантирате произхода на уредите втора употреба. Разнoобразни справки за приети и продадени уреди.
Ako използвате модул Отдалечен магазин или Inventory Light, тази програма няма да Ви е необходима.
Лизинг - Ако осъществавате собствен лизинг, а не през лизингова къща, този модул ще Ви бъде полезен - следите всички плащания по приключени и текущи лизинговите сделки, имате разнообразни справки и печат на различни видове документи. Напълно се интегрира с Inventory и Inventory Light - прави записи в касата, изважда стоките от наличността и т.н.


Това са 2 програми, много подобни една на друга, но поради спецификата на GSM-сервизите, се наложи програмата да бъде публикувана в 2 варианта.
Управление на сервиз: поддръжка на склад резервни части, сервизни поръчки, монтажи на климатици, аспирации и др., абонаментна поддръжка
GSM сервиз: склад резервни части, сервизни поръчки, импорт на сервизни поръчки от модула "Отдалечен магазин" към Inventory
И двата варианта на програмата поддържат заплати на служители и сервизни техници, каса, допълнителни приходи и разходи, всевъзможни справки

Програмен продукт за малки и средноголеми автосервизи. Поддържа склад резервни части, продажби на дребно и на едро; данни за извършените ремонти; изчисляване на заплати на сервизните техници; печат на всички необходими документи - сервизни карти, протоколи за извършените ремонти, стокови разписки при продажба, фактурии др.

В момента се прави актуализация и тази програма временно е недостъпна!

Електронен бележник
· Малък справочник за телефонни номера и e-mail адреси;
· Следене на лични приходи и разходи;
· Следене на взети и дадени заеми
Имате възможност за създаване на повече от една бази данни, защитени с парола

Фонетична / БДС кирилизация
Поддържа всички версии на Windows!

1997-2005 © ActaSoft